Marc Calmeyn

Psychiater psychoanalyticus
Baccalaureus in de filosofie
Certificaat in de medische seksuologie

Aangesloten bij de Belgische School voor Psychoanalyse
Medeorganisator van de werkgroep ‘antropopsychiatrie’ (PC Dr. Guislain Gent)

Lid van de Vlaamse Vereniging van Psychiaters (VVP)
Voorzitter van de werkgroep ‘psychiatrie en filosofie’ van de VVP

Voorzitter stuurgroep gedragswetenschappen van het Postuniversitair Centrum van de KULAK

Expert bij de Hoge Gezondheidsraad

Spreker en (mede)organisator van studiedagen en congressen over psychiatrie, psychopathologie en de verwevenheid met filosofie, zingeving en geloof

 

top